فشار دیفرانسیل

می 10, 2021

فرستنده DP سری IP65، SPD

Differential Pressure فشار دیفرانسیل بازگشت به محصولات فشار دیفرانسیل درباره محصول سنسور سیلیکون Piezoresistive با دقت بالا ، 8 زیر دامنه برای هر محدوده ، IP65 […]
می 10, 2021

فرستنده DP سری DPD، سنسور مونو، IP54

Differential Pressure فشار دیفرانسیل بازگشت به محصولات فشار دیفرانسیل درباره محصول سنسور سیلیکون Piezoresistive با دقت بالا ، 8 زیر دامنه برای هر محدوده ، IP54 […]
می 10, 2021

فرستنده DP سری DPD، سنسور دوگانه، IP54

Differential Pressure فشار دیفرانسیل بازگشت به محصولات فشار دیفرانسیل درباره محصول 2 سنسور DP مستقل با خروجی مجزا ، 8 زیر دامنه برای هر سنسور ، […]