محل نصب سنسور مونوکسید کربن، محل نصب سنسور

نوامبر 15, 2021

محل نصب سنسور مونوکسید کربن

به طور کلی سنسورهای مونوکسید کربن را می‌توان هر جایی از ساختمان نصب کرد. اما واقعا جای مناسب برای نصب سنسورهای مونوکسید کربن کجاست؟