سنسور، هشدار دهنده سنسور

نوامبر 15, 2021

هشدار دهنده مونوکسید کربن

عصر، عصر دیجیتال است. همه چیز عوض شده و ساختمان‌ها هم نسبت به قبل متفاوت شده‌اند. اگر همین چند سال پیش در مورد هشداردهنده مونوکسید کربن صحبت می‌کردیم احتمالا کمتر کسی می‌دانست در مورد چه چیزی در حال صحبت هستیم.